Maak uw online afspraak

Kliniek De Baronie

KLINIEK DE BARONIE: SPECIALIST IN EEN GROEIENDE VRAAG NAAR PLASTISCHE CHIRURGIE EN MEDISCHE ESTHETIEKDe vraag naar esthetische ingrepen kent sedert enkele jaren een enorme toename. Meer en meer mensen zoeken een specialist in plastische chirurgie of een ziekenhuis met een ervaren esthetisch chirurg. Jaren geleden waren plastische of esthetische ingrepen enkel voor diegenen die het zich konden veroorloven én die ook de durf hadden die operaties te laten uitvoeren. Zowel op vlak van chirurgische technieken als op vlak van anesthesie is er enorme vooruitgang geboekt in de laatste decennia. De toegenomen veiligheid, de meer democratische tarieven én het doorbreken van het taboe rond esthetische chirurgie heeft deze explosie van de vraag naar cosmetische operaties veroorzaakt.

Het is belangrijk dat u zich bij uw vraag naar esthetische behandelingen of operaties laat behandelen door een specialist in het vak. Binnen de wereld van de plastische chirurgie is een toenemende splitsing bezig tussen chirurgen die vooral reconstructief werken (bijvoorbeeld brandwonden, doorligwonden etc.) en chirurgen die vooral esthetisch werken. Esthetische chirurgie wordt langzaam een specialisme op zich. We kunnen daarbij naar Nederland verwijzen waar de eerste Professor in de Esthetische Heelkunde recent werd geïnstalleerd. Ongetwijfeld volgen binnenkort trouwens leerstoelen voor Esthetische Geneeskunde. Ook andere medische specialisten begeven zich graag op het domein van de esthetische chirurgie, maar ik laat het aan uw gezond verstand waar de kennis, de opleiding en de ervaring zit.

Een andere duidelijke trend in de wereld van de medische esthetiek is de toenemende vraag naar niet-invasieve, niet-chirurgische technieken. Dit verklaart het groeiend succes van botulinetoxine, rimpelvullers en lasers. Een moderne esthetische praktijk moet dus niet enkel chirurgische oplossingen kunnen aanbieden, maar ook de niet-chirurgische alternatieven.

Een privékliniek: alleen maar voordelen


In heel Europa (en ook in de V.S.) situeert de esthetische chirurgie zich buiten de ziekenhuizen, behalve in België. In Nederland, Frankrijk, Duitsland enz. bevindt deze tak van de geneeskunde zich in privéklinieken. Dit is sinds kort ook in België een niet te stoppen tendens. Mits een noodzakelijke veiligheids- en kwaliteitsgarantie en controle zijn daar enkel voordelen aan verbonden. Vooral de kleinschaligheidde discrete en persoonlijke sfeer en de niet-geïnstitutionaliseerde maar persoonlijke verantwoordelijkheid van de behandelaars spelen in het voordeel van de cliënt. In tegenstelling tot een ziekenhuis zijn alle medewerkers ertoe opgeleid "niet-zieke" patiënten bij te staan : dat vraagt een volledige andere aanpak en mentaliteit dan ziekenhuisverpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers die vaak geen begrip hebben voor het feit dat u uit vrije wil hebt gekozen voor een ingreep.


De kliniek beschikt over 3 uitslaapkamers waar u rustig en comfortabel kunt ontwaken uit de verdoving.

Zelfs na uitgebreide chirurgie is het mogelijk de kliniek dezelfde dag te verlaten. Uiteraard wordt u niet aan uw lot overgelaten. Desnoods kan een thuisverpleger, door ons opgeleid, bij u langs komen.

Het ziekenhuis blijft echter wel een belangrijke steunpilaar in het volledige aanbod van ingrepen dat wij willen aanbieden. Bepaalde patiënten wensen reconstructies die terug betaalbaar zijn door het ziekenfonds. Het ziekenfonds zal echter alleen tussenkomen wanneer deze ingrepen in het ziekenhuis worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij borstreconstructie. Ook andere patiënten worden bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving behandeld. Vooral wanneer meerdere uitgebreidere operaties worden gecombineerd en een overnachting wenselijk is, of wanneer een bepaalde pathologie (zoals bijvoorbeeld diabetes) aanwezig is. Dr. Myny is verbonden aan het A.Z. Jan Palfijn te Gent en kan daar patiënten opereren en hospitaliseren.

De Baronie bestaat sinds 2006 en heeft sindsdien al een groot groeiproces gekend. Op dit ogenblik zijn reeds vijf artsen werkzaam in de Baronie. Naast de plastisch chirurg zijn er ook een arts gespecialiseerd in vibroliposculptuur onder locale verdoving en een arts gespecialiseerd in haartransplantatie werkzaam. Zodoende kunnen alle aspecten van esthetische chirurgie in de Baronie behandeld worden.

De Baronie wil zich gaan profileren als een supergespecialiseerd medisch instituut waar alle chirurgische en niet-chirurgische medisch-esthetische behandelingen mogelijk zijn volgens "the state of the art". Niets zal aan het toeval overgelaten worden om u op de meest veilige en volgens de meest recente ontwikkelingen binnen dit boeiende en groeiende specialisme te behandelen.

Dr. Myny geniet sinds jaren nationale en internationale faam. Deze bekendheid dankt hij enerzijds aan zijn jarenlange werkzaamheden in Nederland, maar ook aan de deelname aan het bekende televisieprogramma Beautiful.

Heeft u bijkomende vragen over plastische of esthetische chirurgie?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Maak een online afspraak

T. +32 50 55 89 00      |      info@debaronie.eu

Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer